บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

อิ่มทั่วไทย จ่ายไม่แพง - ภาคกลาง
ร้านอาหารแพรุ่ง Pae Rung ชัยนาท

ที่อยู่ : เลขที่ 311 หมู่ 2 ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง ชัยนาท 17000

โทรศัพท์ : 056476019

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-22.00
ร้านครัวไม้หอม KruaMaiHom ลพบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 20/202 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 0616063179

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 5% เมื่อชำระเป็นเงินสด 

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-20.00ร้านโรงสีกาแฟ (Rongsi Coffee) สระบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 369 สุดถนนเทศวิวัฒน์ (ตัดกับถนนถวิลวัฒนา) อำเภอแก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 036251261

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป

เมื่อชำระเป็นเงินสด  หรือผ่าน Mobile Banking

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-18.00