บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

อิ่มทั่วไทย จ่ายไม่แพง - ภาคเหนือ
ร้านอาหาร ครัวเห็ดโคน Coffee & Restaurant

ที่อยู่ : 18/5 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055-799798 / 086-4416915

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 5% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-20.00
ร้านกิตติโภชนา

ที่อยู่ : เลขที่ 287 ถนนวิจิตร 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055711229 / 055713320

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 5% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 09.00-14.00 และ 16.00-21.00สวนอาหารกวางตุ้ง

ที่อยู่ : เลขที่ 43/9 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110

โทรศัพท์ : 055532030

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 5% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 09.00-21.00สวนอาหารบ้านเคียงน้ำ

ที่อยู่ : ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055894069

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 09.00-22.30สวนอาหารสะเนียน ริมน้ำน่าน

ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง น่าน 55000

โทรศัพท์ : 054710919

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 5% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-22.00ร้าน So Good

ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 17 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054484424

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-24.00ร้านอาหาร ป.สะบัดช่อ

ที่อยู่ : เลขที่ 31 หมู่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง พิจิตร 66000

โทรศัพท์ : 056611843

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-23.00ร้านอาหารร่มมะขาม

ที่อยู่ : เลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลงิ้วลาย อำเภอตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 0864404732

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-22.00ร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม Fathai Farm Restaurant

ที่อยู่ : เลขที่ 144/1 หมู่ 11 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055333265

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด หรือโอนทางช่องทางออนไลน์
                           ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต (ยกเว้นกุ้งเผา)

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-22.00ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท (Raichanram Resort)

ที่อยู่ : เลขที่ 152 หมู่ 8 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

โทรศัพท์ : 056728050-1

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 07.00-21.00ร้านอาหารต้นตาล

ที่อยู่ : เลขที่ 4/23-24 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054534628

รายละเอียดส่วนลด : เมื่อทานอาหาร 800 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 10% (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-22.00ร้านอาหารบ้านแก้วโมรา

ที่อยู่ : เลขที่ 244 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150

โทรศัพท์ : 053617078

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 08.30-18.00กาแฟสดบ้านริมน้ำ Banrimnam coffee Lampang

ที่อยู่ : เลขที่ 3 หมู่ 5 ตำบลควนไฟ อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150

โทรศัพท์ : 0897551315

รายละเอียดส่วนลด : เมื่อทานอาหาร 500 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 5% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 07.30-18.00Café de lumphun

ที่อยู่ : เลขที่ 506/1 ถนนเจริญราษฎร์ อำเภอเมือง ลำพูน

โทรศัพท์ : 053560815

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลด 10 % เมื่อทานอาหารครบ 300 บาท เฉพาะค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-19.00
First Coffee at Lamphun ลำพูน

ที่อยู่ : เลขที่ 194/5 หมู่ 3 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง ลำพูน

โทรศัพท์ : 0855475339

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 300 บาท

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-18.00
ห้องอาหารน้ำค้างสุโขทัย

ที่อยู่ : เลขที่ 214 หมู่ 3 เดอะเลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง สุโขทัย 64210

โทรศัพท์ : 055633135

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-21.00ร้านแพอาหาร ครัวสะแกกรัง

ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 0896445950

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 09.00-19.00ร้านอาหารลมเย็น LOMYEN RESTAURANT

ที่อยู่ : เลขที่ 173 หมู่ 5 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055441868

รายละเอียดส่วนลด : เมื่อทานอาหาร 500 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 10%

เวลาเปิด-ปิด : 06.30-21.00