บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

อิ่มทั่วไทย จ่ายไม่แพง - ภาคเหนือ
ร้านอาหาร ครัวเห็ดโคน Coffee & Restaurant กำแพงเพชร

ที่อยู่ : 18/5 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055-799798 / 086-4416915

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 5% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-20.00
ร้านกิตติโภชนา กำแพงเพชร

ที่อยู่ : เลขที่ 287 ถนนวิจิตร 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055711229 / 055713320

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 5% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 09.00-14.00 และ 16.00-21.00สวนอาหารกวางตุ้ง ตาก

ที่อยู่ : เลขที่ 43/9 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110

โทรศัพท์ : 055532030

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 5% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 09.00-21.00สวนอาหารบ้านเคียงน้ำ ตาก

ที่อยู่ : ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055894069

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 09.00-22.30ร้านอาหารร่มมะขาม พิจิตร

ที่อยู่ : เลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลงิ้วลาย อำเภอตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 0864404732

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-22.00ร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม Fathai Farm Restaurant พิษณุโลก

ที่อยู่ : เลขที่ 144/1 หมู่ 11 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055333265

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด หรือโอนทางช่องทางออนไลน์
                           ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต (ยกเว้นกุ้งเผา)

เวลาเปิด-ปิด : 10.00-22.00
ร้านอาหารบ้านแก้วโมรา แม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ : เลขที่ 244 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150

โทรศัพท์ : 053617078

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 08.30-18.00ร้านแพอาหาร ครัวสะแกกรัง อุทัยธานี

ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 0896445950

รายละเอียดส่วนลด : ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 7% เมื่อชำระเป็นเงินสด

เวลาเปิด-ปิด : 09.00-19.00