บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

ประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย


โครงการ กบขอุ่นใจ ประกันภัยทิพยสวัสดิการพิเศษนี้ มอบให้เฉพาะสมาชิก กบขเท่านั้น

·         ภาษีและอากร ตามกรมธรรม์บริษัทฯชำระแทนให้สมาชิก

·         ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด ตามกฏหมาย

·         ขยายสิทธิพิเศษให้ครอบครัว (บิดามารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ของสมาชิก)วิธีการแสดงสิทธิ์

   คลิกลิงก์เพื่อซื้อกรมธรรม์  https://affinity.tipinsure.com/Product/affinity/gpf