บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก
สัมมนา กบข. เพื่อสมาชิก
  1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก กบข ที่ลงทะเบียนตามกำหนด
  2. เลือก วัน เวลา ที่สมาชิกสะดวก
  3. ข้อมูลที่ปรากฎในแบบฟอร์มลงทะเบียนถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากท่านไม่สดวกเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้ง กบข. ให้ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันงาน เนื่องจาก กบข. จะต้องนำจำนวนผู้ลงทะเบียนยืนยันกับสถานที่จัดงาน
  4. สมาชิกไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลื้ยง และค่าพาหนะเดินทางกับ กบข. ได้
  5. กบข. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนตามที่ท่านระบุครั้งล่าสุด


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้