บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก
สัมมนา กบข. เพื่อสมาชิก
  1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก กบข ที่ลงทะเบียนตามกำหนด
  2. เลือก วัน เวลา ที่สมาชิกสะดวก
  3. ข้อมูลที่ปรากฎในแบบฟอร์มลงทะเบียนถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากท่านไม่สดวกเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้ง กบข. ให้ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันงาน เนื่องจาก กบข. จะต้องนำจำนวนผู้ลงทะเบียนยืนยันกับสถานที่จัดงาน
  4. สมาชิกไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลื้ยง และค่าพาหนะเดินทางกับ กบข. ได้
  5. กบข. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนตามที่ท่านระบุครั้งล่าสุด