logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


กบข. จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

กบข. คว้า 2 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 64 ชูการพัฒนาบริการดิจิทัลโดดเด่นต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน และหน่วยงานรัฐดีเด่นด้านธรรมาภิบาลข้อมูล

กบข. ชวนสมาชิกรับ e-Statement ชูแนวคิดลดใช้กระดาษ ตอบสนองนโยบายรัฐลดโลกร้อน

กิจกรรม กบข.


Sustainable Thailand 2021

Webinar on Integrating Human Rights into Risk Management

แคมเปญเฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ กบข. ปี 2 “รักกันต้องชวนกันออม”

สื่อเผยแพร่


รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี พ.ศ. 2564 - 2566

GPF Outlook มองการลงทุนผ่านสายตา กบข.