หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กบข. จัดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2567

กบข. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

กบข. และ BIA ลงนาม MOU ศึกษาโอกาสจัดตั้งข้อตกลงพันธมิตรการลงทุน

กิจกรรม กบข.

72 KM I 72 Day GPF Charity Virtual Run

งานสัมมนา เรื่อง “ความท้าทายระบบบำนาญไทย กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป”

เลขาธิการ กบข. พบสมาชิกตำรวจ จ.ภูเก็ต

สื่อเผยแพร่

GPF Outlook มองการลงทุนผ่านสายตา กบข.

ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร เพื่อเข้ารับรางวัลดีเด่น “ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการรู้เท่าทันสื่อ”

รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน