หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กบข. ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต พร้อมเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงธรรมาภิบาล

กบข. คว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล 5 ปีซ้อน พร้อม 3 รางวัลหน่วยงานคุณภาพ มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ

กบข. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2566

กิจกรรม กบข.

งานสัมมนา เรื่อง “ความท้าทายระบบบำนาญไทย กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป”

เลขาธิการ กบข. พบสมาชิกตำรวจ จ.ภูเก็ต

Bloomberg-GPF Sustainability & Climate Finance Forum 2023

สื่อเผยแพร่

GPF Outlook มองการลงทุนผ่านสายตา กบข.

รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน

หยุดยุงลายภัยร้ายไข้เลือดออก