เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12567มิถุนายน1,238,779
22567พฤษภาคม1,235,635
32567เมษายน1,234,178
42567มีนาคม1,232,397
52567กุมภาพันธ์1,229,010
62567มกราคม1,225,243
72566ธันวาคม1,221,043
82566พฤศจิกายน1,214,298
92566ตุลาคม1,206,276
102566กันยายน1,221,566
112566สิงหาคม1,210,150
122566กรกฎาคม1,206,094
Update at 20/07/2567