logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12565เมษายน1,170,104
22565มีนาคม1,167,267
32565กุมภาพันธ์1,163,983
42565มกราคม1,161,181
52564ธันวาคม1,158,825
62564พฤศจิกายน1,157,245
72564ตุลาคม1,156,361
82564กันยายน1,179,124
92564สิงหาคม1,177,131
102564กรกฎาคม1,172,987
112564มิถุนายน1,169,925
122564พฤษภาคม1,165,165
Update at 27/05/2565