เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

สถิติการใช้บริการ กบข.


ออมเพิ่ม

289,068 ราย

ออมต่อ

6,698 ราย

แผนทางเลือกการลงทุน

202,941 ราย

เดือน/ปี ออมเพิ่ม (ราย) ออมต่อ (ราย) แผนทางเลือกการลงทุน (ราย) สอบถามข้อมูลสมาชิก (ราย)
e-Service เอกสาร Walk-in e-Service เอกสาร Walk-in e-Service เอกสาร Walk-in e-Service เอกสาร Walk-in
พ.ค.-67
19,1851,777012325012,967007,335015
เม.ย.-67
21,8731,696012024015,509107,192041
มี.ค.-67 21,621 1,743 0 138 26 0 11,861 0 0 9,661 1 45
ก.พ.-67 20,783 1,535 0 126 27 0 9,722 0 0 9,175 1 35
ม.ค.-67 11,509 1,123 0 234 27 0 9,807 0 0 11,990 1 50
ธ.ค.-66 13,144 811 0 141 17 0 5,577 0 0 5,406 0 29
พ.ย.-66 14,589 1,014 0 196 31 0 7,462 2 0 7,698 0 49
ต.ค.-66 11,774 883 0 1,009 47 0 9,515 0 0 9,408 0 42
ก.ย.-66 11,482 836 0 138 22 0 6,704 0 0 6,419 0 46
ก.ค.-66 11,828 839 0 105 22 0 6,756 0 0 6,672 0 29
ก.ค.-66 13,289 975 0 145 22 0 7,372 2 0 6,439 1 35
มิ.ย.-66 15,067 1,248 0 142 24 0 8,906 0 0 7,322 0 51
พ.ค.-66 19,824 1,635 0 148 22 0 9,700 0 0 7,707 2 35
เม.ย.-66 25,594 1,932 0 105 23 0 7,786 0 0 7,369 0 35
มี.ค.-66 15,952 1,467 0 149 30 0 13,042 0 0 11,593 2 49
ก.พ.-66 16,524 1,215 0 130 33 0 8,191 1 0 10,431 1 63
ม.ค.-66 12,182 1,058 0 188 27 0 10,533 1 0 10,449 0 53

หมายเหตุ: กบข. ไม่ได้ให้บริการภารกิจหลักในการออมเพิ่ม ออมต่อและการเปลี่ยนแผนการลงทุนผ่านช่องทาง Walk-in ของสำนักงาน