เพิ่มรายได้

โครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ ปี 2561

*สามารถค้นหารายชื่อได้โดยการกด Ctrl+F และพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา


หลักเกณฑ์การสมัครเข้ารับการอบรม


วัน เวลา สถานที่ ในการอบรม

  • โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
  • วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
    (รอบเช้า 9.00 - 12.00 น. และรอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.)

สอบถามรายละเอียด

  • - ฝ่ายบริการและสวัสดิการ โทร. 0-2636-1000 ต่อ 206 / 257 / 533
  • - ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. 1179 กด 6 (ในเวลาทำการ)

หลักสูตรและเวลาการอบรม

  • - มี 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 9.00 - 12.00 น. และ รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
  • - รับกลุ่มละ 20 คน

7 พฤศจิกายน 2561
รอบเช้า (09.00-12.00) รอบบ่าย (13.00-16.00)
การทำกาแฟสด การทำกาแฟสด
การทำขนมมันสำปะหลัง การทำขนมมันสำปะหลัง
การทำขนมบ้าบิ่น การทำขนมบ้าบิ่น
การทำซาลาเปาไส้หมู การทำซาลาเปาไส้หมู
การทำถั่วแปปเบญจรงค์ การทำถั่วแปปเบญจรงค์
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม