เพิ่มรายได้

โครงการ กบข. อบรมอาชีพ ปี 2560

*สามารถค้นหารายชื่อได้โดยการกด Ctrl+F และพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาหลักเกณฑ์การสมัครเข้ารับการอบรม


วิธีการสมัคร

 1. แฟกซ์ ใบสมัคร มายัง ฝ่ายบริการและสวัสดิการ โทรสาร 0-2636-1691
 2. ปิดรับสมัคร เนื่องจากครบจำนวนผู้เข้าอบรม
 3. ค่าอบรมจำนวน 199 บาท ต่อ คน ต่อหลักสูตร ชำระเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องฝึกอบรม

เงื่อนไขการสมัครและการคัดเลือก

 1. กบข. คัดเลือกสมาชิก ตามลำดับก่อน-หลัง นับจากวันที่ กบข. ได้รับใบสมัคร
 2. กบข. สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น
  (ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยเท่านั้นจะต้องแจ้ง กบข. ในการส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม ซึ่งตัวแทนจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น)
 4. รับกลุ่มละ 15 ท่าน ต่อ รอบ
 5. สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2560
 6. กบข. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

วัน เวลา สถานที่ ในการอบรม

 • วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. โรงแรมเรือรัษฎา จ. ตรัง
  (รอบเช้า 9.00 - 12.00 น. และรอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.)

สอบถามรายละเอียด

 • - ฝ่ายบริการและสวัสดิการ โทร. 0-2636-1000 ต่อ 206 / 257 / 533
 • - ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. 1179 กด 6 (ในเวลาทำการ)

หลักสูตรและเวลาการอบรม

 • - มี 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 9.00 - 12.00 น. และ รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • - รับกลุ่มละ 15 คน

กลุ่ม หลักสูตร รอบ เวลา
1 การทำกาแฟสด รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
2 การทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
3 การแต่งหน้าคัพเค้ก รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
4 การทำสลัดโรล รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
5 การทำขนมเปี๊ยะบัวหิมะ รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม