บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

ลงทะเบียนรับ e-Statement

สมาชิกสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้ กบข. จัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ e-Statement ผ่าน อีเมล LINE กบข. และ My GPF Application ได้โดยตรง โดยไม่ต้องติดต่อหรือรอรับเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัด ทำให้สมาชิกได้รับใบแจ้งยอดเงินประจำปีเร็วขึ้นกว่าปกติ และยังมีส่วนร่วมในการช่วยลดการใช้กระดาษอีกทางหนึ่งด้วย

  • กบข. จะจัดส่ง e-Statement ให้สมาชิกผ่านอีเมล และช่องทางออนไลน์ของ กบข. โดยสมาชิกลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดสมาชิกให้สมาชิกเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
  • กบข. จะไม่จัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านอีก
  • หากภายหลังสมาชิกประสงค์จะแก้ไขข้อมูล (อีเมล/เบอร์มือถือ) หรือ ประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนขอรับ e-Statement สมาชิกสามารถแจ้งยกเลิกผ่าน My GPF Application ได้