หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กบข. เตือนกลลวงมิจฉาชีพ ปลอมไลน์และเว็บไซต์ อ้างจ่ายเงินปันผล

กบข. ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

กบข. ร่วมแชร์ประสบการณ์ ESG ในงานสัมมนาโอกาสและความท้าทายของรัฐวิสาหกิจไทย

กิจกรรม กบข.

งานสัมมนา เรื่อง “ความท้าทายระบบบำนาญไทย กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป”

เลขาธิการ กบข. พบสมาชิกตำรวจ จ.ภูเก็ต

Bloomberg-GPF Sustainability & Climate Finance Forum 2023

สื่อเผยแพร่

รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน

หยุดยุงลายภัยร้ายไข้เลือดออก

ESG Attribution Report 2022