logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


กบข. ผลักดันกฎหมายใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว หวังเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้สมาชิก

การแก้ไขกฎหมาย กบข. ทั้ง 5 ประเด็น เพื่อเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้สมาชิก

กบข. ย้ำไม่ได้ลงทุนในธนาคารสหรัฐที่โดนสั่งปิด

กิจกรรม กบข.


ภาพกิจกรรมสำรวจความคิดเห็นสมาชิก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรมสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนฯและสมาชิก กบข. ต่อการแก้กฎหมาย กบข. 31 ตุลาคม 2565

งานเลขาธิการพบสมาชิก กบข. ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

สื่อเผยแพร่


รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน

Sustainable Thailand

แบบสำรวจความคิดเห็นการจัดทำประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) สำหรับคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจเว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้