logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


กบข. ร่วมกับทิพยประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุฟรี เป็นของขวัญปีใหม่ให้สมาชิก กบข.

กบข. จับตาการประชุม Fed กลางเดือน ธ.ค. นี้ คาดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น หวังลดเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง

ความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายเพื่อสมาชิก กบข.

กิจกรรม กบข.


Sustainable Thailand 2021

Webinar on Integrating Human Rights into Risk Management

แคมเปญเฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ กบข. ปี 2 “รักกันต้องชวนกันออม”

สื่อเผยแพร่


รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน

แบบสำรวจความคิดเห็นการจัดทำประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี พ.ศ. 2564 - 2566