logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


กบข. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2564

กบข. มองเศรษฐกิจโลกไตรมาส 4 มีแนวโน้มเติบโตแบบชะลอตัวลง ห่วง Supply Chain Disruption ยืดเยื้อ เพิ่มความกังวล stagflation

กบข. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรม กบข.


Sustainable Thailand 2021

Webinar on Integrating Human Rights into Risk Management

แคมเปญเฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ กบข. ปี 2 “รักกันต้องชวนกันออม”

สื่อเผยแพร่


รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี พ.ศ. 2564 - 2566

GPF Outlook มองการลงทุนผ่านสายตา กบข.