บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

ศูนย์ข้อมูลการเงิน

สลากออมสินเป็นรูปแบบการออมที่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยควบคู่กับสิทธิได้รับรางวัลในแต่ละงวด โดยทั่วไปสลากออมสินจะกำหนด อายุไถ่ถอนไว้ 3 ปี ผู้ซื้อสลากจะต้องถือครองจนครบกำหนดจึงจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ กรณีจะไถ่ถอนก่อนกำหนดจะส่งผลให้ได้รับดอกเบี้ย น้อยลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสลาก

ประโยชน์ของการซื้อสลากคือการได้รับการคุ้มครองเงินต้น ทำให้มั่นใจว่าเงินที่ซื้อสลากไปนั้นจะไม่สูญหาย ขณะเดียวกันผู้ซื้อสลากยัง ได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนด และมีโอกาสได้รับรางวัลในแต่ละงวดซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่รางวัลเล็กไปถึงรางวัลใหญ่ตามอันดับผลการออกรางวัล นอกจากนี้ ดอกเบี้ยและรางวัลที่ได้รับจากสลากออมสินยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย


สมาชิกที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ
สลากออมสิน เช่น
  • สลากออมสินที่เปิดจำหน่ายในปัจจุบัน
  • อัตราดอกเบี้ยและรางวัลของสลากออมสิน
  • วิธีการซื้อสลากออมสิน