เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
  • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
กลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน 4
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
  • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
  • ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน (Economist / Strategist)
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการฝ่ายบริหารผู้จัดการกองทุน Private Market
บริหาร 1
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้พิการที่สนใจร่วมงานกับ กบข. สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0-2636-1000 อีเมล recruit@gpf.or.th